Omwille van de Corona epidemie en de moeilijkheid om op de boten de opgelegde veiligheidsmaatregelen na te leven, heeft het bestuur van Sailability, in samenspraak met BZYC, besloten om de zeezeildag dit jaar NIET te laten doorgaan. 

Een pijnlijke beslissing, maar het gaat om eenieders gezondheid en we mogen geen enkele risico nemen. 

We hopen in 2021 van deze virus af te zijn en onze goede gewoontes te kunnen hernemen.