AQUAFIN heeft een deel van de opbrengst van hun kerstdrink, nl. € 1.362 aan Sailability geschonken.

We zijn het bestuur en het personeel van AQUAFIN bijzonder dankbaar voor deze gulle gift die ons in 2024 zal toelaten om onze activiteiten ten bate van mensen met een beperking en kansarme kinderen verder te ontplooien.