Sailability.be is een VZW die exclusief werkt met onbezoldigde vrijwilligers (… die ook zelf hun lidgeld betalen) en voor zijn dagelijkse werking moet rekenen op subsidies, giften en sponsoring.

Indien je als particulier, als service club of als fonds Sailability financieel wenst te steunen mag je je bijdrage storten op de  rekening nr  BE67 8601 1909 7487 (BIC NICABEBB)  bij Crelan bank. Wij zijn alle gulle schenkers heel erg dankbaar want dankzij jullie steun kunnen wij nog meer mensen met een beperking de kans geven om te genieten van de zeilsport en kunnen wij onze werking optimaal verderzetten.

Voor bedrijven die Sailability op wat langere termijn wensen te steunen door sponsoring, hebben wij formules uitgewerkt die vermeld staan in onderstaand formulier. Ook hiervoor onze oprechte dank, want sponsoring geeft ons wat meer zekerheid om onze werking op langere termijn te kunnen vrijwaren – onze formules.

Hebt u vragen of wenst u meer informatie over de mogelijkheden, neem dan gerust contact op met:

Jean-Louis Blondeau – pr@sailability.be of 0475/83.57.24