Het bestuur

De bestuursleden vormen het aanspreekpunt van de organisatie en staan in het voor het vastleggen van de kalender, het beheer van de financiën en de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Een goed bestuur is het begin van een goede organisatie.
Philippe Van der Hofstadt

Philippe Van der Hofstadt

Voorzitter

+32 (0)478 44 15 86

voorzitter@sailability.be

Jean-Louis BLONDEAU

Jean-Louis BLONDEAU

Onder-voorzitter, PR

Desmond FitzGerald

Desmond FitzGerald

Penningmeester

+32 (0)472 92 67 13

penningmeester@sailability.be

Etienne VERHAERT

Etienne VERHAERT

Planning- & zeilverantwoordelijke

Wouter BLONDE

Wouter BLONDE

Competitie

Veerle GOORDEN

Veerle GOORDEN

PR, Webshop

Werkgroepen 

 

De werkgroepen staan het bestuur bij voor de organisatie van speciale evenementen zoals sportevenementen, beurzen, concerten, beheer van de infrastructuur, externe communicatie ….   

 

JONGEREN POOL

 

Onder leiding van Jack Dierckxsens en Matthieu Biemans wordt vanaf het vaarseizoen 2019 een Jongeren Pool in het leven geroepen. Jongeren van … tot 40 jaar engageren zich om minstens 1 of 2 x per jaar als vrijwilliger deel te nemen aan de activiteiten van Sailability – meer info via : youth@sailability.be

Jack

Mathieu

WERKGROEP COMPETITIE

 

De werkgroep “Competitie” verzorgt alle sportieve evenementen zoals Flanders Sailability Cup of de deelname aan buitenlandse competities (bv. in 2018 Zwitserland, Frankrijk, USA, …) en organiseert op regelmatige basis competitie trainingen bij RBYC in Heusden-Gent.

Wouter

Wouter

Bjorn

Bjorn

Thierry

Thierry

Capucine

Capucine

Jonah

WERKGROEP LOGISTIEK

 

De werkgroep “Logistiek” zorgt voor het in stand houden van al het materiaal van Sailability, voor de aankoop van de wisselstukken en onderdelen, voor het onderhoud, herstelling en stalling van de boten tijdens de winterperiode.

Jean

Jean

 

 

Patrick

Patrick

Thierry

Thierry

WERKGROEP COMMUNICATIE

 

De werkgroep “Communicatie” verzorgt de externe communicatie zoals voorstellingen van Sailability, de website, de sociale media (Facebook, Twitter, Instagram. …)

Jean-Louis

Jean-Louis

 

 

Veerle

Veerle

Tanya

Tanya