Onze giften rekening bij de Koning Boudewijnstichting wordt verlengd tot in juni 2021.

Giften ten bate van Sailability met fiscaal attest kunnen op onze rekening bij KBS gestort worden:

IBAN BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 – met als verplichte mededeling ‘128/2989/00070’