Ingevolge de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en het WWSV kunnen wij spijtig genoeg nog steeds niet zeilen. We kunnen de social distancing (op de hansa’s de 1,5 m tussen de varenden, of bij het bedienen van de tilliften) niet garanderen. Voor uw eigen veiligheid en gezondheid heeft het bestuur besloten om tot eind mei alle activiteiten op te schorten. We volgen  de situatie op de voet en hebben heel regelmatig video call’s om de sitautie te bespreken.

We beseffen wel dat deze maatregelen voor onze leden moeilijk te begrijpen zijn, maar we zijn verplicht deze te nemen om ieders bestwil en proberen er het beste van te maken. We proberen u zoveel mogelijk langs deze weg op de hoogte te houden.

Heb je hieromtrent opmerkingen, vragen bedenkingen dan mag je deze altijd via de reactie of info laten weten.