Beste Sailability leden, beste clubs , beste vrijwilligers, beste zeilbegeleiders

Sinds de veiligheidsraad van vrijdag 24 april, heeft het bestuur overlegd om jullie zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van onze vooruitzichten.

Naast onze verantwoordelijkheidszin voor de gezondheid en veiligheid, hebben we ook rekening willen houden met onze nood aan sociaal contact en wens om zo snel mogelijk terug te mogen zeilen en genieten van het prachtige weer.

Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen van onze regering.

Gezien tot nader order het gebruik van gemeenschappelijke materialen en ruimtes nog verboden is, m.a.w. geen toegang tot de kleedkamers, sanitair, douches, bar, gemeenschappelijke zeilboten en zeilvesten, hebben we ook besloten om tot 31 mei alle activiteiten te annuleren

We streven ernaar om in juni het zeilen opnieuw op te starten in alle Sailability clubs met voorrang voor onze trouwe leden.

We zouden deze mogelijkheid graag met de clubs, de vrijwilligers en al onze leden willen evalueren. Daarom hebben we hieronder het kader geschetst binnen dewelke we denken dat dit zou kunnen gebeuren.

Graag zouden we jullie opmerkingen, suggesties, praktische tips willen krijgen via mail naar voorzitter@sailability.be , alsook de goedkeuring/input van de clubs zodat we dit in de loop van de maand mei kunnen verfijnen en finaliseren : 

 • de heropening zou natuurlijk gebeuren in functie van de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad die dit zouden toelaten
 • iedere G-zeiler beslist zelf met zijn huisarts/behandelende arts of het veilig is om te zeilen, rekening houdend met zijn/haar gezondheidstoestand en de Sailability zeilvoorwaarden die hieronder vermeld zijn
 • na positief advies van de arts, schrijft de G-zeiler zich op voorhand in voor een specifieke zeildag via de Sailability website; afhankelijk van de club zal er een maximaal aantal G-zeilers per dag toegelaten worden en het nodige aantal vrijwilligers. Indien er teveel inschrijvingen zijn zullen diegenen die geweigerd werden, voorrang hebben op de volgende zeildag in dezelfde club
 • iedereen brengt zijn eigen mondmaskers mee en zo nodig ook eigen handschoenen
 • Sailability zorgt voor ontsmettende handspray; bij aankomst zal iedereen zijn handen ontsmetten met de handspray. Tijdens de dag worden de normale voorgeschreven handhygiëne-regels gevolgd.
 • Social distancing van 1,5 m moet ten alle tijde gerespecteerd worden en zeker ook wanneer er gegeten en/of gedronken wordt
 • In Hansas kan er dus principieel solo gevaren worden, mits goedkeuring van de zeilverantwoordelijke van de dag. Enkel duo’s die onder hetzelfde dak wonen, kunnen samen in een Hansa varen.
 • De meermanszeilboten zullen door max. 3 man tegelijkertijd bezeild worden met een min. onderlinge afstand van 1,5 m en mits het dragen van mondmaskers (meer specifieke instructies zullen aan de zeilverantwoordelijke van de dag gegeven worden)
 • Enkel in de volgende uitzonderlijke gevallen zal de social distancing hoogstwaarschijnlijk moeilijk ten alle tijde gerespecteerd kunnen worden en zal iedereen dus altijd een mondmasker moeten dragen:
  • het begeleiden van de G-zeiler in en uit de zeilboot
  • het gebruik van de tillift
  • het ondersteunen naar sanitair toe
 • Iedere G-zeiler en begeleider (familielid en/of vriend)/zeilbegeleider/vrijwilliger moet een mondmasker dragen minstens in de toestanden waar de social distancing waarschijnlijk tijdelijk niet gerespecteerd zullen kunnen worden. Het mondmasker wordt aangedaan ten laatste net voor het betreden van de steigers en blijft aan op de steigers, tijdens het gebruik van de tillift, tijdens het zeilen, tot wanneer men opnieuw aan wal is en opnieuw de social distancing kan respecteren.

Het bestuur probeert met WWSV en alle clubs voor al onze leden een ideale oplossing te vinden, maar is bewust dat bepaalde G-zeilers tot een groter risico-groep behoren en hoogstwaarschijnlijk niet onmiddellijk zullen kunnen zeilen. 

Voor de goede orde, vragen we jullie om alle reacties en suggesties door te sturen  naar voorzitter@sailability.be.

Zoals de Dalai Lama zei : ‘Respecteer je zelf, Respecteer anderen en neem Verantwoordelijkheid voor al je acties.’

We kijken ernaar uit jullie terug op het water te mogen zien 😉!

Met watersportieve groeten

In naam van het ganse Sailability bestuur

Philippe