Beste Sailability leden en vrijwilligers

 

Het Sailability bestuur heeft in overleg met de WWSV clubs en Parantee-Psylos besloten om het G-zeilen in juni te laten starten in 2020. Ten einde de gezondheid alsook veiligheid van allen te waarborgen tijdens onze gezamenlijke strijd tegen Corona, lijsten we hieronder de 3 minimale voorwaarden om te kunnen/mogen zeilen.

 

VOORWAARDEN

 

  • iedere G-zeiler die wil komen zeilen en zijn lidgeld betaald heeft, vraagt aan zijn huisarts/behandelende arts om op basis van deze mail toelating te geven (bij voorkeur schriftelijk) voor de veiligheid van de G-zeiler, rekening houdend met zijn/haar gezondheidstoestand. Wie ziek is geweest de week voordien en/of nog symptomen heeft, blijft thuis.
  • de G-zeiler moet alleen of met een huisgenoot en/of zijn/haar vaste persoonlijke assistent zelfstandig kunnen zeilen in een Hansa; een gezin dat onder één dak volledig zelfstandig kan zeilen kan in een meermansboot zeilen. Daarbuiten is het zeilen in meermansboten tot nader order onmogelijk, gezien de social distancing onmogelijk gegarandeerd kan worden.
  • indien de G-zeiler een tillift nodig heeft om in en/of uit te stappen, moet een huisgenoot en/of zijn/haar vaste persoonlijke assistent (idealiter 2 personen) de tillift hanteren met begeleiding/toezicht van een Sailability vrijwilliger

 

AANVRAAG OM TE MOGEN/KUNNEN ZEILEN

 

Indien je aan de bovenstaande criteria voldoet, kan je volgens onderstaand proces liefst voor 2 juni aanvragen om te komen zeilen vanaf 7 juni:

  1. je beantwoordt deze mail naar voorzitter@sailability.be mits toelating van jouw arts, en vermeldt de naam/namen van de huisgeno(o)t(en) en/of persoonlijk assistent
  2. Sailability voert in samenspraak met de clubverantwoordelijke een individuele risico-analyse uit om jouw aanvraag goed te keuren   
  3. Je krijgt schriftelijk antwoord over jouw aanvraag met een positief of negatief advies
  4. Indien jouw aanvraag wordt goedgekeurd, zal het zeilen kunnen opgestart worden OP AFSPRAAK en zullen de volgende procedures gelden

 

INSCHRIJVING VOOR HET ZEILEN

  • Je stuurt een mail naar Etiennne Verhaert planning@sailability.be met de datum en uur wanneer je zou willen komen zeilen, alsook de namen van jouw goedgekeurde zeilpartner en eventuele tillift begeleider
  • Op basis van de vrijwilligersplanning identificeert Etienne de Sailability vrijwilligers die jou en jouw begeleider(s) zullen helpen en bevestigt datum, uur en zeillocatie aan de G-zeiler en vrijwilligers

OPTUIGEN – ZEILEN – AFTUIGEN

 

  • Sailability zorgt voor ontsmettende handspray; bij aankomst zal iedereen zijn handen ontsmetten met de handspray. Tijdens de dag worden de normale voorgeschreven handhygiëneregels gevolgd.
  • De Sailability vrijwilligers zullen jullie op afstand begeleiden bij het op- en aftuigen. Indien dit onmogelijk is, zullen de vrijwilligers zelf de Hansa optuigen, naar de steiger brengen/varen en met een “zeepoplossing” de Hansa en tillift/tilbroek en Walkie Talkie volledig onstmetten. Sailability bereidt de “ontsmettingsprocedure” voor.
  • Minstens één vrijwilliger staat met Walkie Talkie paraat om jullie, zo nodig, in een rescueboot op het water te begeleiden of, in geval van nood, actief in te grijpen  
  • Je stapt in met de hulp van jouw zeilpartner/begeleider onder toezicht van een Sailability vrijwilliger in de Hansa en vaart weg met een Walkie Talkie
  • Na jouw zeiltocht, wordt de Hansa volledig ontsmet alvorens een ander lid instapt

 

ALGEMENE REGELS

 

  • Social distancing van 1,5 m moet ten alle tijde gerespecteerd worden en zeker ook indien er gegeten en/of gedronken wordt
  • Enkel een huisgenoot en/of de persoonlijke assistent(e) kan de G-zeiler helpen bij de volgende handelingen waar de social distancing niet ten alle tijde gerespecteerd kan worden:
    • het begeleiden van de G-zeiler in en uit de zeilboot
    • het gebruik van de tillift
    • het ondersteunen naar sanitair toe
  • Iedere G-zeiler en begeleider (familielid en/of vriend)/zeilbegeleider/vrijwilliger) moet een mondmasker dragen minstens in de toestanden waar de social distancing waarschijnlijk tijdelijk niet gerespecteerd zal kunnen worden. Het mondmasker wordt aangedaan ten laatste net voor het betreden van de steigers en blijft aan op de steigers, tijdens het gebruik van de tillift, tijdens het zeilen, tot wanneer men opnieuw aan wal is en opnieuw de social distancing kan respecteren.

 

We weten dat er maar een klein deel van onze leden eindelijk zal kunnen zeilen. We volgen de evolutie van de Veiligheidsraad op de voet op, om al onze G-zeilers hopelijk zo snel mogelijk opnieuw op het water te mogen zien.

 

We wensen jouw een zeer fijn en zonnig WE toe

 

Met watersportieve groeten

 

Namens het Sailability bestuur en de WWSV clubs

 

Philippe