In maart gaf Singtonic een concert ‘Generations’ in Aartselaar ten bate van Sailability.

Vorige week hielden ze hun ‘After Party’ tijdens dewelke wij van hen een cheque in ontvangst mochten nemen van € 2500!

Wij zijn Singtonic, hun sponsors, hun koorleden en hun publiek bijzonder dankbaar voor deze gulle gift, dat ons zal

toelaten onze activiteiten met mensen met een beperking verder te zetten een uit te breiden.