ONZE PARTNERS

Onze partners zijn absoluut onmisbaar voor de goede werking van Sailability en wij zijn hen allen bijzonder dankbaar voor de

waardevolle steun die ze ons verlenen (Rekening nr. Sailability bij Crelan Bank : BE67 8601 1909 7487 – BIC NICABEBB)

We onderscheiden 3 categorieen partners : de “Gulle Schenkers”, de “Partners” en de “Sponsors”

Gulle Schenkers 

Particulieren en bedrijven die Sailability, op eigen initiatief, een gulle gift doen om onze werking te ondersteunen.

Wij zijn onze honderden anonieme schenkers – particulieren, families die een jubileum vieren en Sailability kiezen als

begunstigde voor hun giften, stichtingen – bijzonder dankbaar voor hun waardevolle steun !

 

RT 47 Ronde Tafel Mol
Sint-Niklaas
Mit Unterstützung der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Partners

Partners zijn bedrijven, instellingen of instanties die Sailability materiaal kosteloos ter beschikking stellen, ons bepaalde

materialen of infrastructuur tegen kostprijs geven, bepaalde diensten verlenen ten bate van onze organisatie, ….

Sponsors

Bedrijven of instellingen die Sailability financieel steunen en vragen om publiciteit bij evenementen, op drukwerk,

website, …. te maken (zie ook ‘giften – sponsoring‘)